Головна / Приватним клієнтам / Поточні рахунки

Поточні рахунки

Версія для друку
 
 
 
 

Шановні клієнти!

 

Повідомляємо Вам, що у зв'язку з настанням завершального етапу процесу інтеграції ПАТ "Кредитпромбанк" до АТ «Дельта Банк», в рамках банківських продуктів щодо обслуговування клієнтів за поточними рахунками фізичних осіб, в тому числі і за рахунками, відкритими для зарахування та виплати пенсії (грошової допомоги), Правлінням банку були прийняті наступні рішення:

1. Змінено процедуру закриття поточних рахунків фізичних осіб в національній та іноземній валютах відповідно до якої, починаючи з квітня 2014 року, ПАТ «Кредитпромбанк» здійснює закриття поточних рахунків фізичних осіб в національній та іноземній валютах, за якими відсутній залишок за рахунком та протягом 1 (одного) місяця поспіль та більше не здійснювалися операції.

2. Встановлено щомісячну плату (комісію) за супроводження залишків коштів за всіма поточними рахунками клієнтів-фізичних осіб в національній та іноземній валютах. Комісія списується щомісячно, починаючи з квітня 2014 року, в останній робочий день місяця. Розмір комісії становить 100,00 грн. (для рахунків в іноземній валюті – за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України на дату списання), але не більше розміру наявного залишку коштів за рахунком).

3. Враховуючи, що ПАТ "Кредитпромбанк" не брав участі у щорічному конкурсі на продовження строку дії договору з Пенсійним фондом України та Міністерством соціальної політики України, та, починаючи з січня 2014 року, не здійснює зарахування пенсійних та соціальних коштів, змінено розмір процентів, що нараховуються на залишок коштів за поточними рахунками клієнтів, що були відкриті для зарахування та виплати пенсії та соціальної допомоги та встановлено, починаючи з квітня 2014 року, на рівні 0,00 % річних.

 

У разі виникнення додаткових питань з цього приводу звертайтесь до інформаційної служби ПАТ «Кредитпромбанк» за телефоном 044 490 27 77


№ з/п Вид операції Вартість операції Строк оплати
1.1 Відкриття поточного рахунку   При відкритті рахунку
1.1.1 Відкриття рахунку в національній валюті не тарифікується  
1.1.2 Відкриття рахунку в іноземній валюті не тарифікується  
1.1.3 Відкриття поточного рахунку для зарахування коштів після продажу сум переказів із-за кордону в іноземній валюті (постанова НБУ №476 від 16.11.12) не тарифікується  
1.1.4 Відкриття поточного рахунку для здійснення платежів, пов'язаних з погашенням кредитів прийнятих на обслуговування від Державної іпотечної установи 1,00 грн.  
1.2 Нарахування Банком процентів за залишками коштів на поточних рахунках 0,00% Щомісяця, в перший робочий день наступного місяця за звітним
1.3 Видача готівки з поточного рахунку клієнта, у разі якщо:5   Не пізніше дня отримання готівки, за операціями в іноземній валюті — оплата здійснюється в гривнях за офіційним курсом НБУ на день здійснення операції
1.3.1 кошти надійшли безготівковим шляхом:    
  до 50 000 грн. або еквівалент в іноземній валюті 1,0% від суми операції, мінімум 5,00 грн.  
  від 50 000,01 грн. або еквівалент в іноземній валюті 0,75% від суми операції  
1.3.2 кошти надійшли готівкою 0,1% від суми операції  
1.3.3 кошти надійшли з депозитного рахунку в межах ПАТ "Кредитпромбанк", що були внесені готівкою на депозит не тарифікується  
1.3.4 кошти надійшли після конвертації на МВРУ за умови, що іноземна валюта для конвертації внесена готівкою не тарифікується  
1.4 Зарахування коштів на поточний рахунок: не тарифікується  
1.4.1 які надійшли до Банку безготівково або готівкою не тарифікується  
1.4.2 які надійшли з депозитного (вкладного) рахунку при достроковому поверненні вкладу в рамках дії додаткового сервісу «Зміна валюти депозиту» 5% від суми зарахування на поточний рахунок В момент отримання послуги
1.4.3 які надійшли з депозитного (вкладного) рахунку при достроковому поверненні вкладу в рамках акції "Фінансова панацея" 5% від суми зарахування на поточний рахунок В момент отримання послуги
1.5 Переказ коштів з поточного рахунку в національній валюті:  
1.5.1 за межі ПАТ «Кредитпромбанк» 0,5% від суми платежу,
min 5,00 грн., max 500,00 грн. за кожен платіж
В момент отримання послуги
1.5.2 у мережі ПАТ "Кредитпромбанк"(крім пп.1.5.2.1-1.5.2.3) 0,3% від суми платежу,
min 3,00 грн., max 400,00 грн. за кожен платіж
В момент отримання послуги
1.5.2.1 на власні рахунки фізичних осіб (поточні/ депозитні)
не тарифікується
 
1.5.2.2 на рахунки фондів фінансування будівництва у ПАТ "Кредитпромбанк"
не тарифікується  
1.5.2.3 на позичкові рахунки, поточні рахунки фізичних осіб або інші рахунки  ПАТ "Кредитпромбанк" для погашення заборгованості за кредитними договорами не тарифікується  
1.6 Переказ коштів з поточного рахунку в іноземній валюті:
   
1.6.1 в доларах США / ЄВРО:1,2    
  при віднесенні комісії за рахунок відправника ("OUR") 0,5% від суми переказу,
min 30 доларів США/ 40 ЄВРО, max 150 доларів США/ 200 ЄВРО за кожен переказ
В момент отримання послуги, за операціями в іноземній валюті - оплата здійснюється в гривнях за офіційним курсом НБУ на день здійснення операції     
  при віднесенні комісії за рахунок відправника ("GURANTEED OUR") 0,5% від суми переказу (дол.США), min 30 доларів США, max 150 доларів США за кожен переказ + 25 доларів США за кожен переказ
  при віднесенні комісії за рахунок бенефіціара ("BEN")
15 доларів США/ 20 ЄВРО за кожен переказ
1.6.2 в іншій іноземній валюті (крім доларів США та ЄВРО):1  
  при віднесенні комісії за рахунок відправника ("OUR") 0,5% від суми переказу, min 50 доларів США, max 150 доларів США або еквівалент в іншій іноземній валюті переказу
  при віднесенні комісії за рахунок бенефіціара ("BEN") 15 доларів США або еквівалент в іншій іноземній валюті переказу за кожен переказ
1.6.3 в російських рублях при віднесенні комісії за рахунок відправника ("OUR") 0,2% від суми переказу, min 300 рос.руб., max 3.000 рос.руб. за кожен переказ
1.7 Щомісячна плата за супроводження залишку за рахунком клієнта, а саме:    
1.7.1 Щомісячна плата за супроводження залишку за рахунком клієнта в національній та іноземній валютах 100,00 грн. сума нарахованої комісії списується в національній валюті (за курсом НБУ) з поточного рахунку в останній робочий робочий день кожного календарного місяця, але не більше розміру наявного залишку коштів за поточним рахунком клієнта.

роз'яснення посилань див. додаткові тарифи

Додаткові тарифи

Тарифи діють з 30.03.2015

Тарифи з ведення поточного рахунку одержувачів пенсій, грошової допомоги:

№ з/п Вид операції Вартість операції Строк оплати
2.1 Відкриття рахунку в національній валюті:   До моменту відкриття рахунку
2.1.1 Відкриття поточного рахунку для виплати пенсії, грошової допомоги або страхових виплат від ФССНВ Не тарифікується  
2.1.2 Відкриття поточного рахунку особі, звільненої з військової служби, яка має право на пенсійне забезпечення Не тарифікується   
2.2 Проценти, що нараховуються на залишок коштів на поточному рахунку Клієнта:
  Згідно з умовами договору банківського рахунку
2.2.1 одержувача пенсії або грошової допомоги 0% річних  
2.2.2 одержувача страхових виплат від ФССНВ 0% річних  
2.2.3 особи, звільненої з військової служби, яка має право на пенсійне забезпечення 0% річних  
2.3 Видача готівки з поточного рахунку клієнта:  не тарифікується  
2.4 Зарахування коштів на поточний рахунок клієнта   В момент отримання послуги
2.4.1 які надійшли до Банку безготівковим шляхом (крім пенсій / грошової допомоги / страхових виплат від ФССНВ) 0,6% від суми зарахованих коштів  
2.4.2 які надійшли готівкою у межах одного МФО не тарифікується  
2.5 Переказ коштів з поточного рахунку клієнта:   В момент отримання послуги
2.5.1 за межі ПАТ «Кредитпромбанк» 0,3% від суми платежу, min 3,00 грн., max 150,00 грн. за кожен платіж  
2.5.2 у мережі ПАТ «Кредитпромбанк» (крім пп.2.5.2.1-2.5.2.3)  0,1% від суми платежу, min 3,00 грн., max 150,00 грн. за кожен платіж  
2.5.2.1 на власні рахунки (поточні/ депозитні) не тарифікується  
2.5.2.2
на рахунки фондів фінансування будівництва у ПАТ "Кредитпромбанк" не тарифікується  
2.5.2.3
на позичкові рахунки, поточні рахунки фізичних осіб або інші рахунки  ПАТ "Кредитпромбанк" для погашення заборгованості за кредитними договорами не тарифікується 
 
2.6 Щомісячна плата за супроводженням рахунку клієнта, а саме:    
2.6.1 Щомісячна плата за супроводження залишку за рахунком клієнта в національній та іноземній валютах 100,00 грн. сума нарахованої комісії списується в національній валюті (за курсом НБУ) з поточного рахунку в останній робочий робочий день кожного календарного місяця, але не більше розміру наявного залишку коштів за поточним рахунком клієнта.

роз'яснення посилань див. додаткові тарифи

Додаткові тарифи

Тарифи діють з 30.03.2015

Інші умови:

Основні операції, що здійснює банк за поточним рахунком: зарахування коштів на поточний рахунок; переказ коштів з поточного рахунку; видача готівки з поточного рахунку; видача довідок за рахунком; оформлення довіреності на право користуватися поточним рахунком. Забороняється використовувати поточні рахунки фізичних осіб для проведення операцій, пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності.

Документи для відкриття поточного рахунку:

Для резидентів

  1. Паспорт або документ, що його замінює;
  2. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків.

Банк має право відкрити рахунок фізичній особі — резиденту без подання документа, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків, якщо у паспорті цієї особи зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера.

Документи, подані клієнтом для відкриття депозитного рахунку, мають бути чинними та містити достовірну інформацію на час їх подання до банку.

Для нерезидентів

  • Паспорт або документ, що його замінює. Якщо паспорт або документ, що його замінює, не дає змоги банку визначити місце проживання або тимчасового перебування фізичної особи, то банк має право вимагати від клієнта інший документ, який містить таку інформацію.
  • Документ, що підтверджує походження готівкових коштів.

Для нотаріусів та адвокатів

  1. Паспорт громадянина України;
  2. Місце реєстрації клієнта: наявність реєстрації, договір оренди або довідка з ГЖЕДу;
  3. Копія свідоцтва про право на заняття нотаріальною або адвокатською діяльністю, завірена нотаріально або органом, який його видав;
  4. Копія документа, що підтверджує взяття приватного нотаріуса або адвоката на облік в органи державної податкової служби, завірена нотаріальго або органом, який видав документ, або необхідно надати оригінал документа.
  5. Копія документа, що підтверджує реєстрацію приватного нотаріуса або адвоката у відповідному органі Пенсійного фонду України, завірена нотаріально або органом, який видав документ, або необхідно надати оригінал документа.
  6. Копія документа, який підтверджує реєстрацію приватного нотаріуса або адвоката у відповідному органі Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань України, завірена нотаріально або органом, який видав документ, або необхідно надати оригінал документа.