Операції з векселями

Версія для друку

ПАТ «Кредитпромбанк» виконує наступні операції з цінними паперами:

Доміциляція векселів:

Доміциляція – це сплата за векселем Вашого підприємства Банком за Вашим дорученням і за Ваш рахунок. Банк може приймати до сплати векселі від законних держателів, здійснювати за ними виплати і передавати Вам векселі після їх повної сплати. Доміциляція векселів суттєво спрощує процедуру їх сплати і розширює її географію, що дозволяє Вашим контрагентам погасити вексель навіть у тих регіонах, де Ваше підприємство не розташоване.
Доміцильований у Кредитпромбанку вексель буде оплачений незалежно від стану Вашого рахунку у банку.
Ваш вексель буде оплачений у будь-якому регіоні, де присутній Кредитпромбанк.

Авалювання векселів:

Авалювання векселів – це набуття банком зобов'язань з повної або часткової оплати векселя замість одного з зобов'язаних за векселем осіб. Банк зобов'язується сплачувати вексель у тій сумі, на яку він надав аваль. Таким чином, авалювання векселів Кредитпромбанком надає Вам гарантію Ваших зобов'язань перед контрагентами, з якими Ви розраховуєтесь векселями, що робить ваші векселі таким же надійним платіжним інструментом, як і гарантія банку.
Кредитування за рахунок авалювання векселів у Кредитпромбанку обходиться значно дешевше отримання, ніж звичайного банківського кредиту.
Наявність авалю банка робить вексель більш ліквідним, що забезпечує його вільний обіг на фондовому ринку.

Врахування векселів:

Врахування векселів – придбання банком векселя до настання терміну платежу за ним у векселедержателя за грошові кошти з дисконтом,
Враховуючи вексель, клієнт достроково отримує гроші за векселем.

 

Інкасо векселів:


Інкасування векселів – це здійснення банком за Вашим дорученням наступних операцій з векселями:

  • Отримання платежу або акцепту за векселем;
  • Передавання векселів проти платежу або акцепту;
  • Передавання векселів на інших умовах.

Таким чином, банк може здійснити необхідні операції з векселями замість Вас за Вашим дорученням.
Кредитпромбанк також здійснює документарне інкасо – інкасо векселів із супровідними комерційними документами.
Ви можете отримати платіж за векселем в іншому регіоні не відвідуючи його, адже Кредитпромбанк зробить це за вас.
Інкасування векселів у Кредитпромбанку знижує ризик і витрати, пов'язані з пред'явленням векселя до платежу.