Головна / Корпоративним клієнтам / Цінні папери / Дематеріалізація випуску акцій

Дематеріалізація випуску акцій

Версія для друку
 
 
 
 
Комплекс дій з переведення випуску акцій з документарної у бездокументарну форму, включаючи консультації та допомогу у проведенні загальних зборів акціонерів, підготовку пакету документів та супроводження процесу заміни свідоцтва про випуск цінних паперів у ДКЦПФР, підготовку документів для взаємодії підприємства з реєстратором, зберігачем та депозитарієм

 

Переваги для Вас

Головною перевагою бездокументарної форми існування цінних паперів є більш безпечний у порівнянні з документарною формою облік та захист прав власності, а також проста, швидка та надійна процедура перереєстрації прав власності.

Тарифи

Розмір комісійної винагороди є індивідуальним та встановлюється рішенням Фінансового комітету банку в залежності від комплексу послуг, які надає банк клієнту. Комісія може бути сплачена одноразово або поетапно по мірі виконання банком певних дій згідно з укладеними договорами.

Інша інформація

17 вересня 2008 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про акціонерні товариства», який набрав чинності 30 квітня 2009 року.

Даний закон передбачає чимало нововведень у сфері правового регулювання створення та діяльності акціонерних товариств в Україні, зокрема, новий закон розпочав процес дематеріалізації цінних паперів:
« частиною 2 статті 20 Закону передбачено існування акцій виключно в бездокументарній формі».
Ця  вимога Закону вступає у силу через 2 роки з дати його опублікування (Закон був опублікований 29.10.2008), а саме 29 жовтня 2010 року, тобто до цього часу випуски акцій, що існують у документарній формі,  повинні бути дематеріалізовані.

Емітентам, які прийняли рішення про дематеріалізацію цінних паперів,  та звертаються до послуг нашого банку, ми надаємо комплексні послуги з переведення випуску цінних паперів із документарної форми в бездокументарну  з чітким дотриманням строків, встановлених законодавством.

Основні етапи процесу дематеріалізації  акцій:
1. Прийняття рішення про дематеріалізацію акцій;
2. Заміна свідоцтва про реєстрацію випуску іменних акцій;
3. Припинення ведення реєстру;
4. Депонування глобального сертифіката та зарахування цінних паперів випуску, що дематеріалізується, на рахунок у цінних  паперах  в одному з депозитаріїв цінних паперів;
5. Відкриття емітентом рахунків у цінних паперах власникам іменних акцій випуску, що дематеріалізується, у зберігача цінних паперів– ПАТ «Кредитпромбанк», та зарахування на них акцій  у бездокументарній формі випуску.

Публічне акціонерне товариство "Кредитпромбанк" має Ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: депозитарну діяльність зберігача цінних паперів, видану Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, серія АВ № 520558, строк дії ліцензії: 11.05.2006–11.05.2011.

На сьогодні зберігач цінних паперів ПАТ "Кредитпромбанк" має укладені договори з трьома депозитаріями цінних паперів: ВАТ "Національний депозитарій України", ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" та з депозитарієм Національного банку України.
Зберігач ПАТ "Кредитпромбанк" є членом Професійної асоціації реєстраторів та депозитаріїв (ПАРД).