Цінні папери

Версія для друку

ПАТ «Кредитпромбанк» пропонує своїм клієнтам широкий спектр послуг з цінними паперами:

Депозитарні послуги зберігача цінних паперів. Банк пропонує своїм клієнтам послуги з організації випуску та обігу векселів підприємства.

Операції на фондовому ринку. Кредитпромбанк має значний досвід роботи на фондовому ринку. Завдяки тому, что Банк є членом позабіржового організованого ринку цінних паперів – Першої фондової торгової системи (ПФТС), може за дорученням клієнтів виконувати операції купівлі-продажу або обміну з будь-яких цінних паперів відповідно до законодавства України.

Операції з векселями. Банк пропонує своїм клієнтам послуги з організації випуску та обігу векселів підприємства.

Випуск та обслуговування корпоративних облігацій. Випускаючи корпоративні облігації, Ваша компанія отримує швидкий доступ до недорогих ресурсів на тривалий час.

Операції РЕПО - альтернативний інструмент фінансування бізнесу, відповідно до якого клієнт, за угодою передає цінні папери, отримуючи від них вторинну ліквідність і не втрачаючи контроль над ними.

Дематеріалізація випуску акцій Передбачає комплекс дій з переведення випуску акцій з документарної у бездокументарну форму.