Торгівельне фінансування

Версія для друку

Передекспортне фінансування обігового капіталу:

Забезпечення фінансування поточної виробничої або торговельної діяльності підприємств-експортерів.

Головна передумова — наявність стабільної та передбачуваної експортної діяльності, стабільного рівня експортних надходжень та виробничої або торговельної діяльності.

Цільове призначення фінансування — закупівля складових (сировини, метарілів енергоносіїв тощо) для виробничої діяльності або товарів для здійснення суто торговельних операцій, поповнення обігових коштів.

За умови виконання передумов щодо продукту та наявності достатнього і прийнятного забезпечення, цей вид фінансування є досить простим у застосуванні та затвердженні. Отримання кредиту здійснюється у будь-який графік за вимогою клієнта. При цьому, не передбачуються будь-який графік погашення або інші незручні умови.

Кредити надаються підприємствам-резидентам України недержавної форми власності із досвідом ведення бізнесу. Сума кредиту складає до 10 млн. дол. США або еквівалент у іншій валюті. Процентна ставка залежить від класу фінансового стану позичальника, а також від строку кредитування та наданого забезпечення.

Передекспортне фінансування портфелю замовлень:

Забезпечення фінансування поточної виробничої або торговельної діяльності підприємств-експортерів, які мають сформований портфель заказів, забезпечує надходження виручки та обслуговування наданого кредиту.

Цільове призначення фінансування — закупівля складових (сировини, матеріалів, енергоносів тощо) для виробничої діяльності, або товарів для здійснення суто торговельних операцій, поповнення обігових коштів.

Під час фінансування портфелю замовлень, основний акцент зосереджується на аналізі можливості виконання контракту як з боку покупця, так і з боку постачальника. Таким чином, питанню забезпечення кредиту заставою приділяється менша увага, отже у разі фінансування під майбутню виручку за контрактами, економиться час та кошти на оформлення застави.

Кредити надаються підприємствам-резидентам України недержавної форми власності із досвідом ведення бізнесу. Сума кредиту складає до 10 млн. дол. США або еквівалент в іншій валюті. Процентна ставка залежить від класу фінансового стану позичальника, а також від строку кредитування, наданого забезпечення та особливостей портфелю замовлень.

Передекспортне фінансування товарного запасу:

Забезпечення фінансування закупівлі товарів для подальшого експорту. Фінансується закупівля необхідної або оптимальної партії товару, що обумовлене або умовами контракту, або іншими чинниками, наприклад, вимогами щодо мінімального обсягу партії товару. При цьому, товар, який закупається, виступає предметом забезпечення кредиту. Проте, частину товару клієнт повинен закупити за власні кошти.

Зручний інструмент фінансування торговельно-посередницьких операцій. Дозволяє у стислий термін та зручно накопичити потрібну партію товару, а в окремих випадках надає можливість уникнути негативних кон‘юнктурних тенденцій.
Кредити надаються підприємствам-резидентам України недержавної форми власності із досвідом ведення бізнесу. Сума кредиту складає до 10 млн. дол. США або еквівалент у іншій валюті. Процентна ставка залежить від класу фінансового стану позичальника, а також від строку кредитування та наданого забезпечення.

Передекспортне фінансування товарів у переробці:

Такий вид забезпечує фінансування закупівлі складових (переважно основної сировини) для виробництва готової продукції та відправка профінансованої продукції на переробку у кінцевий продукт, який у подальшому буде експортуватися.

Фінансується не тільки певна (найчастіше обмежена частина операції), а більш довгі виробничо-торговельні ланцюжки, клієнт отримує більш високоякісний сервіс, а в продукті частково ралізована концепція фінансування повного виробничо-торговельного циклу.

Кредити надаються підприємствам-резидентам України недержавної форми власності із досвідом ведення бізнесу. Сума кредиту складає до 10 млн. дол. США або еквівалент у іншій валюті. Процентна ставка залежить від класу фінансового стану позичальника, а також від строку кредитування та наданого забезпечення.

Фінансування імпорту:

Фінансування закупівлі імпортних товарів у вигляді кредитування або із застосуванням документарних форм розрахунків (акредитивів) із подальшим наданням кредитів для проведення оплати за акредитивами.

Кредити надаються підприємствам-резидентам України недержавної форми власності із досвідом ведення бізнесу. Сума кредиту складає до 10 млн. дол. США або еквівалент у іншій валюті. Процентна ставка залежить від класу фінансового стану позичальника, а також від строку кредитування та наданого забезпечення.

Пост-експортне фінансування надходжень за контрактами:

Фінансування обігового капіталу експортерів, переважно виробників обладнання, механізмів, транспортних засобів тощо, які мають високу вартість, отже продаж яких може стимулюватися за рахунок надання товарного кредиту.

У разі надання такого товарного кредиту Банк поповнює обіговий капітал експортера за рахунок коштів, які надаються під переуступку/заставу експортних надходжень.
Більшість випадків надання такого фінансування вимагає відкриття на користь експортера акредитиву або банківської гарантії.

Стимулювання продажів за рахунок надання товарного кредиту, з іншого боку таке надання товарного кредиту не призводить до «вимивання» обігового капіталу, фінансування надається за оптимальними ціновими параметрами та параметрами строку.

Фінансування надається підприємствам-резидентам України недержавної форми власності із досвідом ведення бізнесу. Сума кредиту складає до 10 млн. дол. США або еквівалент у іншій валюті. Процентна ставка залежить від класу фінансового стану позичальника, а також від строку кредитування та оцінки контрагента позичальника (або його банку).