Структурне торгове та проектне фінансування

 
 
 
 
Кредитпромбанк пропонує клієнтам послуги з організації фінансування проектів із залученням закордонних фінансових інститутів, при цьому Ви отримаєте дві основні переваги:

 

 

Кредитпромбанк пропонує своїм клієнтам:

Проектне фінансування як один із інструментів залучення інвестицій, який являє собою залучення в проект коштів, джерелом повернення яких є планований грошовий потік цього проекту. До відома: при комерційних і інвестиційних кредитах джерелом погашення кредиту, як правило, є загальна бізнес-діяльність клієнта. Важливою складовою залучення коштів під проект є структуризація схеми фінансування таким чином, щоб досягти максимального ефекту для позичальника.

Торгівельне фінансування — довгострокове фінансування операцій клієнта шляхом надання підприємству відстрочення платежу із зовнішньоторговельного контракту за рахунок використання непокритих кредитних ліній, наданих закордонними банками. Під час здійснення розрахунків у рамках торгового фінансування використовується акредитив та банківські гарантії.